CHINA
3FNo.3,jingtai Street,Xianxi Industrial District,Lianfeng Road(North),
chang,an Town,Dongguan Guangdong
Tel :(86 769) 84586501, 84586502 Fax:(86 769) 84586503

TAIWAN
5 Fl,No.30,Alley 3,Lane 94, Dazhi Street Taipel,TaiWan, R.O.C
Tel:(886)2 25334979 Fax:(886)2 25330071
MOBIL:886-933162577
E-mail: jameshkchun@hotmail.com

HONGKONG
Room B11, Block B,5/F, Sheung Shui Piaza,3KaFu Close,Sheung Shui,
N.T.,Hong Kong
Tel:(852) 24722093 Fax:(852) 24722096

中国
广东省东莞市长安镇莲花峰北路咸西工业区景泰街3号3楼
电话:(86 769) 84586501, 84586502 传真:(86 769) 84586503

台湾
台北市104大直街94巷3弄30号5楼
电话:(886)2 25334979(3线) 传真:(886)2 25330071
手机:0933 162577 统一编号:16993602
电子邮箱: jameshkchun@hotmail.com

香港
美台集团公司 AMTAI'S GROUP CO.,
香港新界上水嘉富坊3号上水贸易广场B座5楼B11室
电话:(852) 24722093 传真:(852) 24722096